Rally

Rally er en utfordrende og annerledes motorsport ved at den ikke foregår på bane, men på lukkede veier. Disse kan være alle typer veier, private, kommunale, eller fylkesveier. De går også over en rekke forskjellige føre, som asfalt, snø, is, sand, søle og grus. Store kontraster er noe som ofte kjennetegner rally, og det er ofte flere forskjellige underlag i løpet av ett løp. Dette kan gjøre valg om ting som dekk til en utfordring.

Nettopp kjøring på alt slags føre er noe av det som gjør rally ekstra spennende. Snø og is kan være utfordrende for selv den mest erfarne sjåfør, og dette har vært med på å gjøre sporten ekstra populær i landene i nord. Fordi banen vil være lik for alle deltagere på et gitt tidspunkt på en gitt plass, gjør dette at rally kan arrangeres i alle verdens hjørner og i alle fire sesonger. Dette gjør også at sjåførene må beherske et vidt spekter av vær- og kjøreforhold dersom de har ambisjoner om en karriere innen sporten.

Rally er et av få motorsportgrener hvor bilene må være registrert for ordinær ferdsel på vei. Dette er fordi det vil være transportetapper mellom løpene, som foregår på vanlige veier. Bilene er fremdeles sterkt påkostet og modifiserte, og klassene deles ofte inn i trimmingsgrad, bilens alder og motorvolum. Førerens erfaring er også en viktig faktor for hvilken klasse de deltar i. Det har også blitt økende popularitet for historisk rally for eldre biler, med dertil egnet historisk reglement.

Lagspill

Motorsport er og blir en lagsport, hvor førere støttes av et bredt lag av mekanikere, trenere, kokker, IT-personell og andre samarbeidspartnere. I rally er dette spesielt tydelig, da det stilles både en fører og en kartleser til start i samme bil. Kartleser har som ansvar å fortelle fører hva som venter han eller hun rundt neste sving, og bruker dertil egnede «pacenotes» og forkortelser for å gi informasjonen så raskt men tydelig som mulig. Dette kan være systemer som følger offisielle retningslinjer, eller fører og kartleser kan ha utviklet et eget system seg imellom.

I konkurranser hvor fører og kartleser får kjøre banen før konkurransen (rekognosere) vil ofte fører fortelle kartleser hva som skjer underveis. Kartleser noterer dette og leser disse notatene tilbake til fører gjennom løpet. I noen spesielle løp får ikke fører og kartleser mulighet til å rekognosere før konkurransen, men blir gitt forhåndsskrevne pacenotes av arrangøren. Dette har vært vanlig spesielt i Nord-Amerika, men press fra deltagerne har gjort til at flere og flere lemper på dette.

Popularitet

Over tid har rally vist seg å bli en stadig mer publikumsvennlig sport, både for tilskuere og på TV. Bruk av en bestemt strekning fremfor flere løp på bane gjør at det er vanskelig å forutse hva som vil skje. Rally kan også være en svært dramatisk sport, med lange skrenser, hopp, overstyring og i noen tilfeller at hele bilen ruller av banen i et spesielt utfordrende parti. Dette sammen med stadig skiftende natur og omgivelser er nok også med på å gjøre rally veldig visuelt og spennende å se på. På verdensbasis er rally spesielt populært i Øst-Europa, Skandinavia, Canada og Japan, men interessen øker stadig.

Det er vanskelig å nevne rally i Norge uten å nevne Petter Solberg. Nordmannen fra Spydeberg i Østfold dominerte lenge den populære sporten, og ble viden kjent for sine engelskferdigheter. Med 13 VM-seire i motorsport er det få som kan utfordre mesteren. I 2013 gikk Solberg fra rally over til rallycross, hvor han har gjort skarp karriere med sitt eget lag.